Share |

קריירה


העבודה ב-NAVA איננה חווית עבודה טיפוסית.
העבודה ב-
NAVA מאוד דינאמית ומגוונת, בעלת אתגרים מחשבתיים והתנסויות מקצועיות במגוון רובדי התעשייה – שיווק, משפט, הנדסה וכלכלה. עבודה בסביבה קריאטיבית, מרתקת ומאתגרת עם מסלול פיתוח אישי ואופק קידום ייחודי, במערכת מקצועית המחוברת לעובדיה, לקוחותיה ולקהילה.

אנו תמיד פתוחים לגיוס אנשים הרוצים לקחת ולהיות חלק מסביבתנו. אנשים בוגרי תואר ראשון ושני, השואפים למצוינות אישית ומקצועית אשר היצירה בוערת בעצמותם. אנשים הרוצים להשפיע על הסביבה ולחולל שינוי. בעלי מוטיבציה, רצון ללמוד, לפתור בעיות ולהתפתח.

אנא שלח/י את קורות החיים לכתובת: jobs@navaslider.com
על ק.החיים לכלול את ממוצע ציוני התואר ואת המשרה אותה הינך מעוניין/ת למלא.